Společnost HK CREDIT spol. s r.o. Vám nabízí následující služby:

 Oceňování a zpracování znaleckých posudků

 • oceňování podniku
 • oceňování movitých a nemovitých věcí
 • oceňování nehmotného majetku
 • oceňování finančního majetku
 • oceňování vkladů do společností a čistého obchodního majetku
 • oceňování privátních zdravotnických praxí

 Ekonomické a finanční poradenství

 • vypracování podnikatelských záměrů, ekonomické rozbory, vnitropodnikové kalkulace
 • zpracování žádosti o bankovní úvěry
 • komplexní zpracování projektu při přeměně společnosti
 • řízená likvidace společnosti

 Vedení účetnictví a činnost účetních poradců

 • kompletní vedení účetnictví podnikatelských subjektů a neziskových organizací
 • zpracování mezd a personalistika
 • zpracování daňových přiznání

 Kongresové a konferenční služby

 • kompletní technické a organizační zajištění odborných akcí, školení, seminářů, konferencí a kongresů

 Vydavatelská a nakladatelská činnost

 • vydávání odborných publikací, sborníků, abstrakt, včetně ISBN
Jednatelé společnosti
Ing. Josef Michálek
Renáta Michálková
DIČ
CZ47473398
Adresa firmy
HK CREDIT spol. s r.o.
Ulrichovo náměstí 737
500 02 Hradec Králové
E-mail
hkcredit@hkcredit.cz
Telefon
495 218 059
Mobil
602 455 877
Fax
495 218 059
HK CREDIT, spol. s.r.o. - netfirmy.czZnalci a znalecké posudky - netfirmy.cz