Účetnictví a činnost účetních poradců

Řádně vedené účetnictví je nezbytnou součástí každého podnikání. V oboru pracujeme od svého založení (r. 1992). Nabízíme komplexní služby v oblasti vedení účetnictví (podvojné účetnictví), rekonstrukce účetnictví, zpracování mezd, daňových přiznání a účetního poradenství pro malé a střední podnikatelské subjekty a neziskové organizace.

 1. Vedení účetnictví
  • vedení účetnictví dle aktuálních zákonných předpisů
  • zpracování účetních dokladů
  • zpracování účetnictví v členění podle středisek
  • vyhotovení účetních sestav podle požadavků klienta
  • zpracování roční účetní závěrky a inventarizace zůstatků účtů
  • účetní poradenství
 2. Zpracování mezd a personalistika
  • kompletní zpracování mezd, personalistika
  • přihlašování/odhlašování zaměstnanců u příslušných úřadů
  • příprava měsíčních přehledů
  • výplatní pásky, příprava příkazů k úhradě
  • roční zúštování daně z příjmů, evidenční a mzdové listy
  • zastupování na úřadech
 3. Zpracování daňových přiznání
  • daň z příjmu právnických osob
  • daň z přidané hodnoty
  • silniční daň
  • daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí, daň darovací
Nabízíme individuální přístup, profesionální jednání a jistotu ve formě pojištění profesní odpovědnosti.

Živnostenský list