Ekonomické poradenství

 • Příprava a zpracování podnikatelských projektů, včetně ekonomických rozborů a žádostí o bankovní úvěry, garance, granty a dotace
 • Zpracování finanční a nákladové analýzy klienta
 • Vyhodnocování finanční a nákladové analýzy klienta
 • Hodnocení bonity klienta
 • Zpracování rozpočtů nákladů, výnosů a zisku na předem stanovené období, řízení příjmů a výdajů ( cash – flow )
 • Řízení aktiv a pasiv
 • Tržní oceňování podniků
 • Řízení likvidace společnosti
 • Zpracování vnitropodnikových kalkulací
 • Zajištění poradenských služeb pro klienty žádající státní podporu v rámci platných programů
 • Poradenské a přípravné práce před účetním auditem a zajištění účetního auditu

Certifikáty a osvědčení

Certifikát- tržní oceňování podniku