Kongresové a konferenční služby

 1. Kompletní technické a organizační zajištění odborných akcí, školení, seminářů, konferencí a kongresů
 2. V rámci naší nakladatelské a vydavatelské činnosti vytištění odborných publikací a přiřazení ISBN
 3. Jednotlivé služby dle Vašich požadavků a vzájemné dohody:
  • stanovení předběžného finančního rozpočtu a zhotovení časového harmonogramu akce
  • zajištění:
   • konferenčních sálů, výstavních ploch a dalších místností vhodných pro Vaše akce
   • ubytování pro účastníky
   • registrace účastníků v místě akce
   • občerstvení během akce
   • doprovodného a společenského programu (úvodní recepce, koncert, slavnostní večeře, kulturní program)
   • konferenční techniky
  • zpracování a vedení databází účastníků a vystavovatelů
  • sestavení, grafická úprava, tisk veškerých materiálů souvisejících s pořádanou akcí na základě podkladů dodaných organizačním výborem
  • rozesílání materiálů podle potřeby (pozvánky, informace, programy)
  • zajištění ISBN pro sborník abstrakt a další publikace
  • zajištění technického zázemí akce (jmenovky, tašky, bloky, tužky apod.)
  • organizace výstav a prezentace firem
  • uzavírání smluv
  • kompletní zpracování ekonomické a finanční stránky pořádané akce včetně jednání se sponzorskými společnostmi, vedení účetnictví dané akce podle platného zákona o účetnictví a závěrečné vyúčtování
  • vypracování souhrnných přehledů účastníků a vystavovatelů
 4. X. a XI. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE LABORATORNÍ HEMATOLOGIE
  • Hradec Králové - kongresové centrum ALDIS 2. - 3. 12. 2010
  • Ke stažení: Informace (www)
 Seznam pořádáných akcí

Fotografie z našich konferencí

registrace účastníků v místě akce
zajištění doprovodného a společenského programu
organizace výstav a prezentace firem